Karta pływacka

EGZAMIN NA KARTĘ PŁYWACKĄ OBEJMUJE:

  • przepłynięcie dystansu 200 m w wodzie stojącej (basen, jezioro) w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem rzeki w tym co najmniej 100 m na plecach,
  • przepłynięcie dystansu 5 m pod powierzchnią wody,
  • wykonanie skoku do wody z wysokości 0,7 m (ze słupka).

EGZAMIN NA SPECJALNĄ KARTĘ PŁYWACKĄ OBEJMUJE:

  • przepłynięcie dystansu 1500 m co najmniej dwoma stylami w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym,
  • przepłynięcie dystansu 15 m pod powierzchnią wody i zanurkowanie na głębokość co najmniej 2 m,
  • wykonanie skoku do wody z wysokości 0,7 m (ze słupka).