Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP)

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) organizowane przez firmę VERTEMED pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Szczegółowe cele kształcenia:

 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

TRYB

weekendowy

CZAS TRWANIA

66 godzin (w tym 41 godzin zajęć praktycznych)

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, zawał mózgu, zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

PAKIET

W cenie kursu otrzymujesz:

 • teczkę z prezentem
 • materiały szkoleniowe (skrypt papierowy oraz materiały online),
 • długopis,
 • barek kawowy,
 • zaświadczenie.

ILOŚĆ MIEJSC

ograniczona – maksymalnie 12 osób (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto)

DLA KOGO?

Kurs kwalifikowanej pierwszej jest dedykowany przede wszystkim członkom podmiotów współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne:

 • Państwowa Straż Pożarna (PSP),
 • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP),
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) oraz inne podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w Polsce,
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR),
 • Policja,
 • Straż Miejska,
 • Wojsko Polskie,
 • Straż Graniczna.

WYMAGANIA FORMALNE

Każdy kandydat na Ratownika musi:

 • być pełnoletni (ukończone 18 lat),
 • przynależeć do podmiotu współpracującego z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz posiadać ważną legitymację członkowską,
 • przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: kursyvertemed@gmail.com

EGZAMIN KOŃCOWY

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich zajęć uczestnik kursu zostaje dopuszczony do egzaminu końcowego składającego się z dwóch części:

 • teoretycznej – test składający się z 30 pytań; zestaw pytań testowych obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego z zakresu KPP jest dostępny do pobrania na stronie: Centrum Egzaminów Lekarskich w Łodzi,
 • praktycznej – kursant zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej; polega on na sprawdzeniu umiejętności z zakresu KPP nabytych podczas kursu.

ZAŚWIADCZENIE

Każdy uczestnik po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu „Ratownika”.
Ważne: „Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od daty jego wystawienia. Po upływie tego okresu należy przystąpić do recertyfikacji KPP, aby uzyskać nowe zaświadczenie. Możliwość recertyfikacji KPP przysługuje ratownikowi tylko w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia.”
Boisz się, że przegapisz recertyfikację KPP? Spokojnie! Klienci VERTEMED otrzymują drogą mailową przypomnienia o zbliżającym się egzaminie recertyfikacyjnym.

PŁATNOŚĆ

Rodzaj płatności: przelew – po uzyskaniu na maila potwierdzenia o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs lub gotówka.
Dane do przelewu:
nr konta: 32 1240 1877 1111 0010 5213 1762 (Bank Pekao SA) – Michał Kilar,
tytuł przelewu: „imię i nazwisko, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy”.
Termin płatności: nie później niż 4 dni przed dniem rozpoczęcia kursu.
Ważne: „Każda osoba ma prawo do wycofania się z udziału w kursie KPP nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Po upływie tego terminu zwrócimy jedynie 70% wpłaconej przez kandydata kwoty. W przypadku, gdy kurs KPP nie odbędzie się z winy organizatora, zwrócimy 100% wpłaconej przez kandydata kwoty.”