Recertyfikacja KPP

Zaświadczenie KPP jest ważne przez okres 3 lat od momentu jego wydania. Po tym czasie należy przystąpić do recertyfikacji KPP, czyli odnowienia tytułu Ratownika, a co za tym idzie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin recertyfikacyjny składa się z 2 części: egzamin teoretyczny i praktyczny (dokładnie taka sama forma jak w przypadku ukończenia pełnego kursu). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest członkiem jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Kurs przypominający ma na celu odświeżenie wiedzy i umiejętności z zakresu KPP oraz przygotowanie do zdania egzaminu. Program kursu przypominającego w większości pokrywa się z programem pełnego kursu, a zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie ćwiczeń i symulacji.