Zabezpieczenie medyczne eventów i imprez

Zgodnie z Art. 6. 1 ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zapewnienie zabezpieczenia medycznego jest obowiązkiem organizatora każdej imprezy masowej. Wniosek o opinię w sprawie zabezpieczenia powinien być przedstawiony odpowiednim władzom samorządowym na 30 dni, a najpóźniej na 14 dni przed terminem imprezy. Należy również przedstawić oparty na opinii właściwych terytorialnie jednostek ratowniczych plan zabezpieczenia medycznego.

Wszystkie imprezy masowe zawsze niosą za sobą ryzyko potencjalnych wypadków, które mogą narazić ich uczestników na utratę zdrowia i/lub życia. Należy pamiętać, że planując i realizując każde wydarzenie należy kierować się przede wszystkim dobrem jego odbiorców. Gwarantujemy profesjonalne zabezpieczenie medyczne zgodne z przepisami prawnymi, oparte na doświadczeniu naszych pracowników oraz starannie przemyślanych i skoordynowanych działaniach. W ramach współpracy:

 • opracujemy plan zabezpieczenia medycznego w oparciu o informacje dotyczące imprezy (charakter, miejsce, czas trwania, ilość uczestników),
 • zapewnimy wykwalifikowany zespół medyczny wraz z odpowiednim specjalistycznym sprzętem,
 • z dużym wyprzedzeniem powiadomimy właściwe terytorialnie jednostki ratownicze i przekażemy ważne informacje dotyczące imprezy,
 • zapewnimy środki łączności pomiędzy organizatorem imprezy, koordynatorem medycznym i zespołem zabezpieczającym,
 • jeśli zaistnieje konieczność transportu poszkodowanych do szpitala natychmiast wezwiemy zespół ratownictwa medycznego (nasz zespół medyczny nie opuszcza terenu imprezy),
 • sporządzimy raport z przebiegu zabezpieczenia.

Oferujemy:

 • stacjonarne punkty medyczne,
  • najczęściej zlokalizowane są w odpowiednio przygotowanym i wyposażonym namiocie lub oddzielnym pomieszczeniu, w którym czuwa jeden lub kilku medyków gotowych na to, aby w każdej chwili zdiagnozować poszkodowanego, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, podjąć medyczne czynności ratunkowe oraz monitorować stan poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia,
 • piesze patrole
  • medyczne,zespoły minimum 2-osobowe, ze względu na podstawowy ekwipunek podręczny najczęściej wykorzystywane są jako wsparcie dla stacjonarnego punktu medycznego, poruszają się po terenie imprezy i w razie potrzeby udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym zabezpieczają poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia,
 • punkt szkoleniowy,
  • za niewielką opłatą oferujemy także utworzenie stoiska szkoleniowego, gdzie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć pokazy ratownicze i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.